מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $250
הערכה $350 - $400

* שבלי הלקט השלם. ווילנא, תרמ"ז 1886.
מאפיינים ייחודיים: חתימות וחותמות של רבי מרדכי יצחק רבינוביץ, ליגום-סלנט.
רבי מרדכי יצחק רבינוביץ, [תרט"ז-תר"ף] תלמיד רבי ישראל מסלנט ו'הגדול ממינסק ', היה רב בליגום, סלנט, קובנא וממל. חיבר שו"ת וביאורים 'דעת מרדכי' [קיידן, תרצ"ט], תומר דבורה ושמן למנחה.

* דגל ראובן, שאלות ותשובות וחידושים וביאורים, מאת רבי ראובן כ"ץ. וארשא, תרפ"ג [1923].
מאפיינים ייחודיים: הקדשת המחבר בכתב יד.
רבי ראובן כ"ץ [תר"ם-תשכ"ד] מרבני ליטא הנודעים, עלה לארץ בשנת תרצ"ב וכיהן כרבה של פתח תקוה וכראש ישיבת לומז'ה בעיר.

מצב: טוב. כריכות מקוריות.

קטגוריה
ספרים עם הקדשות