Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

מורה נבוכים לרמב"ם עם פירוש רבי משה נרבוני, וגבעת המורה מאת החכם שלמה בן יהושע מימון, בחלקים ב' ו-ג' נוסף פירוש יצחק הלוי סטנאב. זולצבאך תק"ס.

שער ראשון בעברית ובמקביל ברומית. שער נפרד לכל חלק. סרטוטים גאומטרים רבים. כולל הקדמת החכם בעל גבעת המורה, ומפתח קורות הפילוסופיה.

המהדורה הידועה של הספר בדפוס ובשנה הנ"ל מופיעה בחלוקה של שלשה חלקים בשני כרכים, לפנינו הדפסה לא ידועה בה מופיעים כל ג' החלקים בכרך אחד.

[7], קיח, סז, פד דף. כולל כל לוחות תיקוני הטעויות בשלימות.

כריכה חדשה מפוארת עם הזהבה.

מצב טוב.

קטגוריה
ספרי קודש