Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200

'מלחמת מצוה' מאת רבינו שלמה ב"ר שמעון דוראן, לייפציג תרט"ו. כרוך עם ספר אבקת רוכל מאת רבי מכיר. בעמ' הקדם שער של 'מלחמת מצוה' ובשני העמ' שלאחריו חותמות רבי יעקב יוסף סלאנים, וכן חותמת אברהם דובער אנשיל. וחתימות בעלים נוספות.

רבי יעקב יוסף סלונים (תר"מ-תשרי תרצ"ח 1937), מצאצאי האדמו"ר הזקן מחב"ד, נולד בחברון והיה ממייסדי ישיבת "תורת אמת" בחברון, בשנים תרע"ו-תרפ"ט כיהן כרב הראשי של הקהילה האשכנזית בחברון. בשנת תרפ"ט עבר לירושלים, לאחר הפרעות בהן שיכל את רעייתו ורוב משפחתו, הי"ד.

[32] , כא, [2] דף.

כריכה קדמית מנותקת, קצוות הדפים מקופלים מעט.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים