Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

'ברכת המזון לנישואין'. כתב יד נאה של סדר שבע ברכות לנישואין.

בפתח מופיעים הפסוקים הנהוגים לומר לפני שבע ברכות בקהילות אשכנז ['דוי הסר וגם חרון ואז אלם בשיר ירון...']. לאחר מכן הוראות לברכת המזון, ללא הברכה. ואח"כ מופיעות המלים 'ואחר ברכת המזון מברך שבע ברכות אלו", ושבע ברכות במלואן.

כתב היד נכרך במקורו בצורת ספר עם כריכת עור נאה רחבת מימדים שנעשתה בצורה זו במיוחד עבור הרב המברך מול הערוה, שעל פי ההלכה יש לשים מחיצה כנגדה. 

[1] דף כתוב משני צדיו, כרוך בכריכת קרטון מחופה עור עם עיטורים מוזהבים נאים.

מדות: 18x21 ס"מ.

כתמים. מצב טוב.

קטגוריה
ספרי קודש