Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $250
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

ספר זכרון לרבי דוד קרליבך בנו של רבי שלמה קרליבך מליבק מח"ס 'בית יוסף צבי' ורבה של ליבק [גרמניה], ברלין ללא שם מו"ל ומדפיס. גרמנית ועברית.

ר' דוד קרליבך נפטר בכ' בשבט תרע"ג [1913] בדמי ימיו בהיותו בגיל 27 בהלברשטט. בשונה מספרי זכרון שיוצאים לאור בדרך כלל כחדשים או שנה לאחר מות הנפטר, הספר שלפנינו הודפס במהירות ויצא לאור בתוך ימי השבעה למותו,  והוגש כמתנת ניחומים לאב המתאבל על בנו שנפטר בטרם עת.

הודפס על נייר לבן  משובח. תמונת  פורטרט של רבי דוד קרליבך בעמ' הקדם שער.

63 עמ'. 22 ס"מ. שער מעטפת. כריכה מנותקת.

מצב טוב.

קטגוריה
ספרי ביבליוגרפיה ושונות