Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $250
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

סליחות לאשמורת חדש אלול המרוצה מאת רבי אליהו שלום ולוטכר [יצא לאור לכבוד רבו שלום שמואל בחימכר]. פונה [הודו], 1874. מרהטאי ועברית.

לוח הטעויות ההוראות  והתוכן נדפסו בשפה המרהטאית, הסליחות עצמן בעברית. ובסופן 4 דפים "ענה כסיל כאולתו פן יהיה חכם בעיניו" -דברי מוסר בשפה המרהטאית. כולל תפילה לשלום 'אדונתינו המלכה'. נוסף דף קרטון עם לוח עשרת הדברות מהקהילה היהודית בבומבי.

[5] לח [4] דף. 21 ס"מ.

בספריה הלאומית ישנו עותק חסר 3 דף. כאן הכל בשלמות.

כריכת קרטון ישנה, כתמים.

מצב טוב-בינוני.

קטגוריה
ספרי תפילה