Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $366
כולל עמלת קונה

משנה ברורה, פיעטריקוב, תרס"א [1901] או"ח חלק ג'. מהדורה ראשונה.
בדף הקדם שער מופיע הכיתוב "מוגה" בעפרון בכתב ידו של המחבר מרן בעל החפץ חיים. המחבר היה נוהג לבדוק את הספרים לאחר הבאתם לדפוס, ולציין בכיתוב "מוגה" שהספר נקי מטעויות.

.כריכה אחורית מנותקת

.מצב טוב

קטגוריה
הגהות, הערות וחתימות על ספרים