מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $600
הערכה $1,000 - $1,500
נמכר ב $3,416
כולל עמלת קונה

בקשה לתמיכה לנוכח המצוקות הכלכליות והביטחוניות הקשות בצפת, הניתן בידי השד"ר החכם השלם הדיין המצויין רפאל ישראל קמחי.

מפרט: [1] דף נייר כפול, 21x33 ס"מ. 

תוכן: תיאור מפורט של מצוקות יהודי צפת: "הנאנקים דלי דלים ברעה ובצמא ובחוסר כל... ואין להם מושיע... והמה בוכים מה לעשות ומאין יבוא עזרם... ואנחנו לא נדע מה נעשה מקום רשעים... וחרבם תאכל בשר כי לא אדונים לאלה ואין כאן שרי מסים אנשי חיל לעזרה בצרות...".

מאפיינים ייחודיים: על המכתב חתומים רבי משה בן רפאל מרדכי מלכי, רבי דניאל קאפסוטו, רבי יעקב ניניו, רבי רפאל מיכאל מלמד, רבי יקותיאל אשכנזי, רבי יעקב וילנא (אלישר) - סבו של ה"ישא ברכה".

רקע: רבי משה מלכי אחיו של רבי עזרה מלכי רבה של רודוס, רבי חיים בן עטר כינהו "ידיד נפשי הרב הגדול".
רבי דניאל קאפסוטו עלה מאיטליה לצפת בשנת תע"ה [1715], נתן הסכמה לספר "הון עשיר" לרבי עמנואל חי ריקי. רבי דניאל הגיע לארץ עשיר ונתמנה פרנס הקהילה, ובמשך הזמן ירד מנכסיו עד שנזדקק לעזרה.

מצב: טוב-טוב מאד. סימני קיפול, כתמי זמן.

קטגוריה
מכתבי רבנים ספרדיים