Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $159
כולל עמלת קונה

שאגת אריה מאת רבי ליב גינצבורג, מינכן תש"ז 1947 הוצאת 'ועד ההצלה'. הספר הראשון שהדפיס "ועד ההצלה" בגרמניה לאחר השואה.

כפי שנכתב בהקדמה שלפני השער: "חסרון הספר לעם הספר בגרמניה, עורר לנו לגשת להדפיס ספרים הנחוצים לבני הישיבות... הספר הראשון אשר עלה בידינו... להוציא לאור זה הוא הספר יקר הערך שאגת אריה...".

[92] דף. 24 ס"מ.

כריכת קרטון מקורית עם כיתוב מוזהב, קרעים בשדרה.

מצב טוב.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות