Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $70
הערכה $100 - $150

הוצאה מיוחדת ללומדי הדף היומי והמשנה היומית (הספר הראשון של מפעל המשנה היומית) – מינכן תש"ז 1947 יצא לאור ע"י הועד להוצאת ספרים אצל ועד ההצלה- שארית הפליטה.
זהו הספר הראשון  שנדפס במסגרת לימוד הדף היומי והמשנה היומית. אחריו נדפסו שלוש מסכתות נוספות.
בפתח הספר מכתב מאת ועד ההצלה, גרמניה. לאחריו נדפס לוח משולב של הדף היומי והמשנה היומית לשנים הבאות: תש"ז-תשי"ב. תחת לוח הדף היומי נדפסה תפילה מיוחדת לזכר נרצחי השואה.

[1], לא, י, [1], טז-כה דף.

כריכות מנותקות, מצב בינוני.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות