Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $300
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

משכיל לדוד על פרוש רש"י על התורה מאת רבי דוד פארדו, ויניציאה [ונציה] תקכ"א. הסכמת ראש ישיבת ונציה הרב שמחה אברהם קאלימאני. דפוס גד בן שמואל פואה. שער מאויר.

 בדף 3 שיר בשבח הספר מאת המגיה. במהדורה שלפנינו רישיון השלטונות באיטלקית הודפס בדף 7 א. ישנם טפסים שהרשיון הנ"ל הודפס במקומות שונים בספר מסיבות שונות, עיין א. יערי מחקרי הספר, ירושלים תשי"ח.

[7] קעב דף, 23 ס"מ. כולל לוח הטעויות וההשמטות, הכל בשלמות. 

כריכת קרטון ישנה, חיתוך דפים זהוב דהוי, שני נקבי עש קטנים בדפים הראשונים, מעט כתמים בעיקר בדפים הראשונים, ככלל הספר נקי מאד.

מצב טוב.

קטגוריה
ספרי קודש