Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $400 - $800
נמכר ב $268
כולל עמלת קונה

ששה ספרי מסעות בארץ ישראל, שליש אחרון של המאה ה 19.

* THE LAND OF ISRAEL, לונדון 1876 מאת H.B.TRISTRAM. איורים בדפוס ליטוגרפי צבעוני, מפות,ותחריטים.

* SIMAI AND PALESTINE לונדון 1883 מאת ARTHUR PENRHYN STANLEY מפות צבעוניות של פלסטינה וסיני.

* THE HOLY LAND AND THE BIBLE, לונדון 1887, ב' חלקים בשני כרכים. מפה גדולה של פלסטינה בראש החלק הראשון.

* THE LAND AND THE BOOK, לונדון 1894 מאת W.M. THOMSON. מפות, ציורים, ותחריטים רבים.

* TWENTY-ONE YEARS WORK IN THE HOLY LAND, לונדון 1889 מאת ALEXANDER P. WATT מפות ותחריטים.

* SINAI AND JERUSALEM לונדון, המאה ה 19, לוחות איורים גדולים, ומפה פנורמית גדולה של ירושלים. חיתוך דפים מוזהב. דפים מנותקים.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
מפות וספרי מסע