Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200

יובל-בוך היינט - ספר היובל של היינט, ספר חגיגי ומיוחד שיצא לאור לרגל מלאות 20 שנים ל'היינט', מהעיתונים הידועים והפופולריים ביותר בפולין ערב השואה.

הספר נדפס בשנת תרפ"ח 1928. בדפיו הראשונים מופיעות תמונותיהם של צוות ה'היינט', בעבר ובהווה. רוב הספר ערוך מקטעי זיכרונות על אישים נודעים כגון שאול טשרנכובסקי, שרה רייזען, י. גרינבוים ועוד. כמו"כ מופיעות פרסומות רבות. רוב הכותבים בעיתון נספו בשואה.
המאמרים כתובים ביידיש. מעט מהפרסומות בעברית. 

199 [14] עמ'.

קרעים בשדרה, כריכת קרטון מקופלת מעט, כתמי זמן, מצב בינוני.

קטגוריה
מסמכים היסטוריים