Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $120 - $200
נמכר ב $73
כולל עמלת קונה

37 תוי ספר יהודים ושאינם יהודים בגדלים שונים. באוסף ישנם תוי ספר גדולים [11x15 ס"מ] שנעשו בגרפיקה מרשימה, תוי ספר חתומים, ועוד.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
תוי ספר, אמצעי תשלום ופרטי נייר