Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $400
נמכר ב $390
כולל עמלת קונה

הגדה של פסח לא מסורתית חפצי-בה תשי"א 1951. בהוצאת הקבוץ המאוחד.

ההגדה פותחת בשירים אביבים מקורים, בעמ' ו' מופיע טקסט 'יזכור' הכולל יזכור לחללי מרד גטו ורשה,"נזכור את אחינו אשר הרימו את נס המרד ויקדשו את שם ישראל בלחמם ובנפלם בין חומות הגיטאות", וכן יזכור לנופלים במערכה על כיבוש הארץ. בעמ' טו מופיע טקסט המתייחס לשעבוד הארוך בין העמים ולסופו שהגיע עם הקמת המדינה: "ונזעק את האלקים מתוך מחילות השעבוד ולא נענינו...דור אחרון לשעבוד וראשון לגאולה אנחנו". ועוד.

[1] כג עמ'. 21 ס"מ.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
הגדות קיבוציות ולא מסורתיות