Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $180
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

9 אמצעי תשלום ו 2 פנקסי תלושים מחצית א' של המאה ה 20.

בין אמצעי התשלום המופיעים: תרומה לקרן הישוב, קבלה מוקדמת של קק"ל 'גאולה תתנו לארץ', כולל שומרי החומות, כרטיס קשר בין הצרכן לקימעונאי, ממשלת פלסטינה [1941], כרטיס מנות מטעם ה GOVERMENT OF PALESTINE עם חותמת 'נרשם לנפט', שני פנקסי תלושים ועוד.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
תוי ספר, אמצעי תשלום ופרטי נייר