Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $200
נמכר ב $61
כולל עמלת קונה

כרטיסי נסיעה, וכרטיסיות לנסיעה באוטובוס, ביניהם:

כרטיס נסיעה של חברת 'קשר'- קבוצת נהגים בע"מ, כרטיס נסיעה של קואופרטיב 'שחר',חברת 'המקשר',כרטיסיות 'אגד' מוקדמות, ועוד.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
תוי ספר, אמצעי תשלום ופרטי נייר