Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $183
כולל עמלת קונה

כ- 60 תוי ספר שהיו שייכים לאישים יהודים, או שעוצבו בידי אמנים יהודים.

בין התוי הספר המופיעים נציין: תו ספר האישי של הרב עזריאל הילדסהיימר, RAV FRIEDER, היינריך לובה, תקומה לתרבות ישראל, שני תוי הספר אישיים של גרשון אגרון [ראש עריית ירושלים] בעברית ובאידיש, אברהם פרנק, ועוד. 

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
תוי ספר, אמצעי תשלום ופרטי נייר