Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $390
כולל עמלת קונה

כרזה הקוראת לתענית צבור כללי אחר שהגיעו לארץ השמועות אודות עליית הצורר הגרמני לשלטון בשנת 1933 וכוונותיו להשמיד את יהדות אירופה.

 "צרת הרבים של אחינו בני ישראל הנתונים בצרה גדולה ברוסיא ובשאר ארצות כמו גרמניא ועוד". דפוס סלומון. הכרזה מכוונת למצור ומצוק שפקד את יהודי רוסיא בעיקר, אך מוזכרת בה גם גרמניה כנספחת ל'שאר ארצות'. בשלב זה של ההתרחשויות הידיעות הקשות שהגיעו לארץ התייחסו בעיקר לרוסיה.

על הכרזה חתומים בדפוס עשרות רבנים, ביניהם: רבי איסר זלמן מלצר, רבי משה מרדכי אפשטיין, הראי"ה קוק, רבי צבי פסח פראנק, ועוד.

מדות: 50x70 ס"מ.

סימני קיפול, מעט קרעים בשולים.

מצב טוב.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים