Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $500
נמכר ב $464
כולל עמלת קונה

 מכתב ארוך ששולח בן לאביו ומספר לו באותנטיות את קורות החצר בתקופת פורים ואת המאבקים עם ה'רשעים' [מתנגדי האדמו"ר], ובפרט את הטיש בפורים ואת תורותיו החריפות של האדמו"ר רבי יצחק אייזיק שבחלקם מעולם לא נדפסו! וכן על כניסתו אל הקודש פנימה ומה אמר לו האדמו"ר ועוד הרבה עניינים.

 האדמו"ר רבי יצחק אייזיק איכנשטיין מזידיטשוב [תקס"ה-תרל"ג, 1805-1873]. תלמידו וממלא מקומו של דודו הרה"ק רבי צבי הירש המכונה 'שר בית הזוהר', שאף התבטא עליו ששלחו לו בחג הסוכות נשמה גבוהה מן השמים והוא נתנה לאחיו רבי בעריש (אביו של רבי יצחק אייזיק), ועוד ביטויים מפליגים. נודע כבעל מופת ומקובל גדול. בשל ההערצה הרבה כלפיו, והעובדה שאדמו"רים רבים היו מתלמידיו, חדרו מנהגי זידיטשוב לחצרות חסידיות נוספות, בהם חסידויות טאש,  ספינקא, קומרנא וקאליב. כן שרדו ניגונים שמקורם בחסידות זידיטשוב בחסידויות בעלזא ומונקטש. נודע בתורותיו החריפות שנדפסו בספריו פירוש מהרי"א וליקוטי תורה.

[1] דף נייר 21X27 ס"מ. כתוב משני צדיו. 

מצב: בינוני. נקרע לגמרי בקיפולים ללא פגיעה בטקסט. כתמי זמן. 

קטגוריה
מכתבי אדמור"ים