Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $244
כולל עמלת קונה

קבלה שנתקבלה להוצאות ועד הרבנים מאת ת"ת וישיבות עץ חיים ביום כ"ח לחודש אדר תרס"ה. על הקבלה חתום בחתימת ידו רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי ליפמן דוד שובקס וחותם נוסף.

רבי יוסף חיים זוננפלד [תר"ט-תרצ"ב], רבה הראשון, ומנהיגה של העדה החרדית בירושלים.

גודל: 7x12 ס"מ.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים