Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $190
הערכה $300 - $400

מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר מאוז'רוב לרבי משה יאיר וינשטוק, בענין סכומים ששלח לו בעבור הכולל, הגהות על ספריו, זיכוי הרבים, משלוח ספרי זוהר ועוד.

בשולי המכתב מבקש האדמו"ר כי "יראה שיתפללו עלי להצלחה ברוחניות ובגשמיות כי רבים צריכים לי, ויה"ר שיתקדש שם שמים על ידי." ומצרף שמות חולים לתפילה.

הרב הצדיק רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין [תר"ן-תשל"א 1889-1971], האדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, נולד באוז'זרוב לאביו, רבי אברהם שלמה ששימש כאב"ד ואדמו"ר בעיר. בגיל 22 החל לשמש כאדמו"ר בעצמו. בשנת תרפ"ו [1926] היגר לאמריקה ועלה לארץ בשנת תשי"ג [1953]. היה חבר מועצת גדולי התורה וחתן פרס ישראל לספרות תורנית בשנת תשכ"ח [1968]. חיבר את הספרים 'אש דת' ו'באר משה' על התורה.

[1] דף שורות, כתוב משני צדיו. 25x19 ס"מ.

 סימני קיפול, מצב טוב.

קטגוריה
מכתבי אדמור"ים