Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $190
הערכה $300 - $400
נמכר ב $232
כולל עמלת קונה

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי משה יחיאל הלוי אפשתיין, נשלח לרבי משה יאיר ווינשטוק.

מכתב בענין הוצאות כספים להדפסת ספריו [ומזכיר בהקשר זה את הר"מ מרגליות], וסיום העתקת ההשמטות לספריו. הוא מזכיר את האדמו"ר מגור ומבקשו שיעתיר בתפילה לרפואתו משום חולשתו. כמו"כ הוא מבקשו שיתפלל במקומות הקדושים בעבורו, ומצרף שמות לתפילה לזקוקות לזווג ועוד.

הרב הצדיק רבי משה יחיאל הלוי אפשטיין [תר"ן-תשל"א 1889-1971], האדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, נולד באוז'זרוב לאביו, רבי אברהם שלמה ששימש כאב"ד ואדמו"ר בעיר. בגיל 22 החל לשמש כאדמו"ר בעצמו. בשנת תרפ"ו [1926] היגר לאמריקה ועלה לארץ בשנת תשי"ג [1953]. היה חבר מועצת גדולי התורה וחתן פרס ישראל לספרות תורנית בשנת תשכ"ח [1968]. חיבר את הספרים 'אש דת' ו'באר משה' על התורה.

[1] דף שורות. כתוב משני צדיו 13x20 ס"מ.

נקבים קלים בחלקו העליון עם פגיעת טקסט מינורית.

 מצב טוב.

קטגוריה
מכתבי אדמור"ים