Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $350
הערכה $500 - $700
נמכר ב $439
כולל עמלת קונה

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם אלימלך פרלוב - האדמו"ר מקרלין. נכתב ע"ג גלוית דאר שהוחתמה בשנת 1934.

במכתב משיב האדמו"ר אודות שמוש בתרופה מסויימת ש"אין בה שום סכנה", ומברך לרפואה שלימה, חג שמח, וברכות נוספות. בשולי המכתב הוא מבקש: "אם אפשר לעשות שום דבר לטובת ישיבתנו".

האדמו"ר רבי אברהם אלימלך פרלוב מקרלין [תרנ"ב-תש"ג, 1942-1892] היה בנו של האדמו"ר רבי ישראל 'הינוקא' מקרלין. הוא כיהן כאדמו"ר משנת תרפ"ב [1921] לאחר פטירת אביו בפרנקפורט, והיה לאדמו"ר המפורסם מבין אחיו. הוא ביקר פעמים אחדות בארץ ישראל. ביקורו האחרון היה בשנת תרצ"ט ערב פרוץ השואה, חסידיו ניסו לעצור בעדו מלשוב לאירופה, אך הוא סירב והפליג בספינה האחרונה שיצאה מהארץ, ונהרג בשואה הוא וצאצאיו.

[1] דף – גלוית דואר. 10X15  ס"מ.

 מצב טוב.

קטגוריה
מכתבי אדמור"ים