Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $60
הערכה $120 - $150
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

מכתב בחתימת רבי יצחק אבוחצירא אל ראש ישיבת פורת יוסף רבי מ. קובנר. מתוארך: כ"ג כסליו תשי"ט 1958.

רבי יצחק אבוחצירא - הבבא חאקי [תרנ"א-תש"ל] רבה הראשי של רמלה-לוד, ואחיו של הבבא סאלי. ידוע כמקובל ובעל מופת.

[1] דף נייר רשמי, 14x20  ס"מ. חורי תיוק, סימני קיפול.

 מצב טוב.

קטגוריה
מכתבי רבנים ספרדיים