Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $300
הערכה $600 - $900
נמכר ב $512
כולל עמלת קונה

אוסף ובו אלפי מסמכים וקטעי עיתונות המלווים את פעילות תנועת חב"ד באופן יום יומי משנות ה 70 עד סוף שנות ה 90. שש עשרה תקיות עמוסות בחומר אותנטי בהן ניכרת השפעתה העצומה של התנועה בכל העולם.

האוסף כולל מאות תצלומים שהתפרסמו במשך השנים בעיתונות היהודית והעולמית [כולל כתבות חשובות שהופיעו ב NEW YORK TIMES] אודות הנעשה במסגרת החסידות, הן בקרב החסידים והחסידות פנימה, והן של פעילות חב"ד כלפי חוץ. כרזות אשר לוו אירועים שונים של החסידות [סעודות סיום מסכת במסגרת החסידות, הכנסות ספר תורה, כנסים חשובים ועוד]. פולמוסים פנימיים בתוך החסידות בעניינים שונים, מאות תצלומי עיתונות של הרבי מלובביץ בצעירותו ובשנים מאוחרות יותר כאדמו"ר בטיש, בחלוקת הדולרים, ליד ביתו, בפגישות חשובות, ועוד.

כמו"כ מופיעים קטעי עיתונות בהם מאות תצלומים של עשרות פעילים מרכזיים בחסידות בפעילות השונה במשך השנים, תצלומים וכתבות אודות אישיים ידועי שם עולמי לא יהודים שהיו קשורים בצורה כזו או אחרת עם החסידות או עם הרבי, תצלומי מדינאים ופוליטיקאים ישראלים [בהנחת תפילין במסגרת חב"ד, בפגישה עם הרבי ועוד],אירופאים, או אמריקאים ליד הרבי, או בפעילות חסידית של חב"ד, שחקני קולנוע, וזמרים [גם לא יהודים] שפגשו ברבי או שנמנו על חסידי חב"ד [ר' שלמה קרליבך, הזמר אברהם פריד ועוד],פעילות חברתית במסגרות שונות של החסידות, פעילויות לנשים, פעילויות ספורט במסגרות שונות של חב"ד, פעילות השלוחים ברחבי העולם. בתי הספר של חב"ד [כולל בברית המועצות], תצלומים רבים משכונת קראון הייטס שבברוקלין, פולמוס הרבי מיליובביטש והרב שך ועוד.

התקיות מסודרות בסדר כרונולוגי עם תאור קצר בכתב יד, של תאריכים והערות חשובות אודות החומר הנלקט [הערות שנכתבו בזמן הפרסומים השונים]. וניתן לעיין בדברים על פי שנת פעילות חב"ד המבוקשת שכן כל תקיה כוללת תקופת זמן מוגדרת. קטעי העיתונות והמסמכים השונים נבחרו בקפידה, נגזרו בצורה עניינית על פי האירועים היותר חשובים שבתולדות החסידות בשנים הללו. 

האוסף נלקט אחד לאחד במשך שנים בעקביות ביסודיות ובחכמה בידי רב חשוב הנמנה על חסידי חב"ד שהשקיע בו את מיטב מרצו וכוחו.

סה"כ 14 תקיות סליל גדולות 38x29 ס"מ, ושני מארזים.

מצב טוב. 

קטגוריה
חב"ד