Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300

גט שנכתב בשנת 2237 לשטרות ב"מתא אצרם דעל בריכתא דמייא אשפה מותבא...".

שם הבעל המגרש: סאלם בן סלימאן, האשה: זהרה בת יוסף. שמות העדים: מנחם בן סאלם וסטיר בן סלימאן.

גודל: 17x15 ס"מ. סימני קיפול.

מצב טוב.

 

קטגוריה
כתובות