Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $300

* גט בכתב יד קליגרפי מהעיר פינין, תר"א 1841. חתוך בצידו הימני עם פגיעת טקסט. נקבי עש.

* גט בכתב יד מהעיר ביר אסהלה, תרכ"ט 1869.

גדלים שונים, כתמים, מצב בינוני.

קטגוריה
כתובות