Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $250 - $350
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

שני כרוזים עם תקנות מגבילות אשר פוזרו בעיר עזה בשנת 1956.

* מנשר מטעם סגן אלוף חיים גאון מפקד צה"ל באזור עזה. במנשר תקנות הצבא לתושבים: "הנני מכריז בזה על עוצר בית בכל אזור עזה... אסור להתקהל ברחובות או במקומות צבוריים אחרים..." ועוד. המנשר כתוב עברית וערבית וחתום בדפוס בחתימת האלוף, וכן בחותמת ממשל צבאי דרום נציגות חאן יוניס.

מדות: 50x35 ס"מ. סימני קיפול, מעט נקבים, מצב בינוני.

* הוראות פקודת פקוח על המזונות באזור עזה: "לא יקנה, לא ימכור ולא יציע למכור או לקנות אדם כל מצרך מהמצרכים המפורטים במחיר לצרכן העולה על המחיר הנקוב..." לאחמ"כ מופיע מפרט של המצרכים ומחירם המקסימלי לצרכן. הפקודה נחתמת ב'הודעה' לגבי שעות העוצר החל מיום ששי כ"ו כסלו תשי"ז [30/11/56]. חותמת ממשל צבאי דרום נציגות חאן יוניס.

מדות: 35x50 ס"מ. קרעים, סימני קיפול. מצב בינוני.

קטגוריה
כרזות פוסטרים ותחריטים