Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $120 - $150
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

מסכת ערכין, בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקפ"א.

פגעי עש בעיקר בחלק העליון של הדפים במרכז, ובמספר מקומות עם פגיעת טקסט. ללא כריכה.

לז דף, 34 ס"מ. הודפסה על נייר כחלחל.

מצב בינוני-גרוע.

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר