Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $120 - $150
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

מסכת תמורה, בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקפ"א.

הודפסה על נייר כחלחל.

נקבי עש בעיקר בדפים האחרונים של המסכת. ללא כריכה.

לה דף. 35 ס"מ. 

מצב בינוני.

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר