Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $120 - $150
נמכר ב $110
כולל עמלת קונה

מסכתות כריתות ומעילה, בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא, סלאוויטא תקפ"א.

בסוף מסכת מעילה מופיעים תרשימים של צורת בית המקדש השני, ותרשימים השייכים לפירוש הרמב"ם במסכת מדות.

ל [1] מב [3] דף. 35 ס"מ. 

המסכתות הודפסו על נייר כחלחל, נקבי עש במרבית הדפים בעיקר בחלקו העליון והתחתון של הדף ללא פגיעת טקסט. ללא כריכה.

מצב בינוני.

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר