Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $550
הערכה $600 - $900
נמכר ב $1,159
כולל עמלת קונה

בדף הפרוזץ רשום בעלים בכתב ידו של רבי צבי הירש גרודזנסקי וחותמתו האישית. בדפי הספר מופיעות עשרות הגהות למדניות בכתב ידו.

רבי צבי הירש גרודזנסקי [תרי"ז - תש"ז 1857-1947]: רבה של ק"ק אמאהא מח"ס 'לקוטי צבי' על השולחן ערוך, ו'מקוה ישראל' על הל' מקוואות.

קרעים בשדרה, דפים שברירים.

 מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
הגהות, הערות וחתימות על ספרים