Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $171
כולל עמלת קונה

ארבע פקסימליות מהודרות.

* פקסימיליה מהודרת של הגדת ונציה שפ"ט 1629, עם השלמה למלאכת העיצוב של ההגדה הוינציאנית משנת שס"ט, ועם פירוש דון יצחק אברבנאל. הוצאת שמואל מור. בני ברק תשל"ה.

* הגדה של פסח. פקסמיליה של הגדת קיצע [סמוך לפרעשבורג] תקמ"ב 1782 THE KITTSEE HAGGADAH.

* פקסימליה של ברכת המזון קאראלוס תפ"ח עם מבוא והוראות באנגלית ועברית מאת רפאל אדלמן. מהדורה מיניאטורית.

* פקסימיליה של סדר ברכת המזון עם ברכת הנהנין ותיקון קריאת שמע שעל המטה, מכתב יד שנכתב וצוייר בידי אהרן וולף הרלינגן וינה ת"ק. עותק ממוספר מס' 102 מתוך 250 עותקים שהודפסו. מהדורה מיניאטורית. כריכת קטיפה מהודרת.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב מאד.

קטגוריה
הגדות של פסח