Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $150 - $250
נמכר ב $73
כולל עמלת קונה

חמשה ספרי קהילות, מרביתם אודות קהילות הונגריה.

* ספר זכרון לקהילת סעליש והסביבה מאת שמואל הכהן ויינגרטן בהוצאת ארגון יוצאי סאליש בישראל. תשל"ו.

* תולדות קהילת ראקושפלוטה מאת רחל דושינסקי. תשל"ח.

* ספר זכרון ליהודי מאד בהוצאת הועד להנצחת זכר קדושי מאד, ירושלים תשל"ד.

* ספר יזכור לקדושי טשענגער, פורמ'למה והסביבה מאת שלמה פרידמן. ת"א תשכ"ז.

* טשענסטאכאווער יידן. איורים מאת ארתור שיק.

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב טוב מאד.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות