Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $80 - $150
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

15 תוי ספר של אישיים יהודים ומוסדות יהודים.

ביניהם: תו הספר של הקונגרס היהודי העולמי [WORLD JEWISH CONGRES], האספן היהודי הנודע בוריס בומברג [Boris baumberg],תו הספר של בית הכנסת הרומי, ברוך צוקרמן ועוד.

גדלים ומצבים שונים. כללית מצב טוב.

קטגוריה
תוי ספר, אמצעי תשלום ופרטי נייר