Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $100 - $200
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

סדר תפלת החדש כמנהג ק"ק ספרדים, עם כוונות להרב החיד"א, לימוד לחדש ניסן, והגדה של פסח. ת"א תשי"ג 1953. כריכת עור בצלאל ירושלם עם עיטורים מקוריים.

במרכז הכריכה מפת ארץ ישראל בצורת תבליט מחוספס בו הישובים השונים מוגבהים מעל גובה הכריכה. למעלה מימין קבר רחל ומשמאל מגדל דוד. למטה מימין יד אבשלום ומשמאל הכותל המערבי. הכל בתלת מימד. כיתוב מוזהב 'בצלאל ירושלם'.

חיתוך דפים אדמדם. קילופים בכריכה בעיקר בשדרה. כריכה מכופפת מעט. 

מצב בינוני.

קטגוריה
בצלאל