Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $150

שלושה כרכים של מחזור 'אמרי נועם' פיעטרקוב תרס"ב 1902: מחזור ליום א' של ראש השנה, ליום א' וב' של סוכות וליום א' וב' של פסח.

שער בדיו אדומה בשלשת המחזורים. 

18 ס"מ. בשנים מהמחזורים כריכות מנותקות. כתמי זמן.

מצב בינוני.

 

קטגוריה
ספרי תפילה