Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $200 - $300
נמכר ב $122
כולל עמלת קונה

14 כרטיסי ברכות שנה טובה נדירים שהודפסו במקומות שונים. 

סוקולוב תרפ"ט 1929, ברכת 'גמר חתימה טובה' מודפסת מ Kielce משנת תר"צ 1930, לשנה טובה אוסטרובצה תרפ"ט, 'לתקופת שנה חדשה בחתימה טובה' סלופיא תרצ"ב 1932, 'גמר חתימה טובה' בכיתוב מוזהב על גבי כרטיס מעוצב- שנות ה 30, שנה טובה נפתחת -ארגנטינה ועוד. מרביתם בפורמט מיוחד 9X4 ס"מ.

 מעט כתמים, מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
תוי ספר, אמצעי תשלום ופרטי נייר