Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $2,500
הערכה $3,000 - $4,000

גביע כסף, חתום [בארבעה חותמות וינאיות 800], רקוע וחרוט.

דוגמאות נאות של עלים וצורות גאומטריות. בדופן הגביע נחרט הכיתוב: 'זכר נשמת ר' פייביש נוטע ליס אשר הלך בדרך כל הארץ איש תמים דורש טוב עושה צדקה וגומל חסדים.' בצדו השני שני ברגים זעירים אשר יועדו להחזקת לוח המונוגרמה [יתכן ששמשו לידית אחיזה]. 

פריט גדול ומרשים.

משקל: 490 גרם. גובה: 28 ס"מ. קוטר: 12 ס"מ. 

פנים הגביע מוזהב, בדופן וברגל שיירי הזהבה. מעט כתמים.

מצב טוב.

קטגוריה
כלי כסף