Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $400
הערכה $600 - $800
נמכר ב $488
כולל עמלת קונה

מנורת חנוכה עשויה נחשת רקועה, שיירי ציפוי כסף. צורת אריות, היכל, וכתר תורה בראשה. בחלקה הקדמי סבכה נאה המקיפה את הנרות. שמש תלוי. רגלים מעוטרות.

אורך: 31 ס"מ.

גובה: 32 ס"מ.

סימני קורוזיה, מעט פגימות. אחת הרגלים חסרה ושוקמה בתיקון מאוחר. יתכן וחסר כד השמן בחלקה העליון.

מצב בינוני-טוב. 

קטגוריה
מגדלי בשמים