Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $100
הערכה $150 - $200
נמכר ב $134
כולל עמלת קונה

תשובת מהרי"א עם חותמת רבי שמואל זלמן מארגערעטץ. בדף לח הגהה ארוכה יתכן שנכתבה בכתב יד קודשו. 

רבי שמואל זלמן ווינברגר [תרכ"ג-תרצ"ד 1863-1934] מגדולי רבני הונגריה בדורו. בן הגאון מהריא"ץ [רבי יהושע אהרן צבי ווינברגר]. לאחר פטירת אביו מלא מקומו ברבנות העיר הגדולה מרגרטן, והיה מגדולי הרבנים במדינתו. כהן בה למעלה מ 40 שנה. היה נוהג במנהגים חסידיים רבים, למרות שהיה מתלמידי ישיבת פרשבורג. מקורבם של אדמור"י שיניווא, בעלז, ויזניץ וסאטמר.

עותק חסר שער, לא כרוך, קרעים בדפים הראשונים. מצב בינוני.

קטגוריה
הגהות, הערות וחתימות על ספרים