Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $150 - $180

דברי הימים לציון ברוסיה משנת תר"מ-תרמ"ח, מאת אפרים דיינארד וקארני נ. דז. חלקים א' ו- ב' בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק.

הספר מגולל את ההסטוריה הפוליטית הפנימית בזרמים השונים של יהדות רוסיה, תוך התייחסות בנימה אישית פרטנית ועוקצנית, לאישיים בעלי ההשפעה שעם רובם עמד דיינארד בקשר אישי. בתחילת חלק ב' מופיעה 'קינה על מות אדוננו ראש גולת אריאל, נשיא ישראל ומושיעו בעת צרה בונה חורבות ציון בנימין בן יעקב ד"ר טהעאדאר הערצל". קינה על מות הרצל בשנת תרס"ד במהלך הדפסת הספר.

אפרים דיינארד [1846-1930] ביביוגרף, היסטוריון, ופולמוסן, מגדולי הבבליוגרפים בעת החדשה. נחשב כסופר פרובוקטור הכותב ללא משוא פנים, וללא מעצורים כנגד אישיים שדעתם נחשבה סמכותית בדרך כלל.

יב, 155, כ, 64 עמ'. 17 ס"מ.

כתמים, מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות