Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $170
הערכה $200 - $300

שני ספרים מוקדמים בדפוס ירושלים.

* מקור ישראל ונחלת יהודה מאת רבי ישראל יעקב בורלא, ירושלם תרמ"ב 1882, דפוס יואל משה סולומון. כריכת עור מקורית עם הקדשה בהטבעת אותיות מוזהבות ומסגרת מפוארת: "מתנה נתונה להגביר השר החכם המרומם רצ"ו ישועה שבת הי"ו". שושנה הלוי מס' 405.

[2] קלא דף, כולל לוח המפתחות.

* שאלות ותשובות תורת חסד, חלק ב' מאת רבי שניאור זלמן במוה"ר שלמה מלאדי, ירושלם תרס"ט. [חלק שני ממהדורה שהחלה לצאת לאור בשנת תרמ"ב]. 

[4] קיז, [5] דף. לא כרוך, כתמים. מצב בינוני.

קטגוריה
דפוסי ירושלים