Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $80 - $120
נמכר ב $73
כולל עמלת קונה

מן המצר, זכרונות משנות תש"ב-תש"ה להרב הגאון מוהר"ח מיכאל דוב ווייסמאנדל, הוצאת אמונה, ניו יורק תש"כ 1960.

ספרו החשוב של הרח"מ ווייסמאנדל אודות ניסיונות ההצלה שפעל בעצמו והפעיל אחרים באירופה הבוערת בשנות השואה האיומות. עשרות תצלומי מסמכים רשמיים, ומסמכים בכתב יד אודות ניסיונות הצלה השונים, מסמכים שנשלחו אליו באופן אישי מדרגים גבוהים ברייך הגרמני, ומאידך מהסוכנות היהודית,פעולות שפעל עם רבני קהילות יהודיות ועוד. הספר כתוב בנימה אישית ופורט עשרות תרחישים פנימיים בפירוט יום יומי של פעולותיו הרבות להצלת יהודים בעיקר סביב יהדות צ'כוסלובקיה.

כל חייו אחר החורבן פעל הרב ווייסמאנדל להוציא ספר זה לאור עולם ועוד ביומו האחרון כשהיה מוטל על ערש דווי, קרא לתלמידו שהיה עסוק בהדפסת ספרו ובקשו להביא דפים לבית החולים להגיהם, על מנת לסיים הדפסת הספר. הספר יצא לאור מספר פעמים במספר מהדורות מוגבל.

[1] רנב [7] [52] עמ'.

כריכה מקורית עם כיתוב מוזהב. מצב טוב מאד.

קטגוריה
שואה ואנטישמיות