Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300

חמשה חומשי תורה, מתנה מאת ועד ההצלה לשארית הפליטה. נדפס ע"י הועד להוצאת ספרים אצל ועד ההצלה. מינכן, תש"ז1947 .

חומש ומגלות רות, איכה וקהלת, עם פירוש רש"י ואונקלוס. שער צבעוני בדפוס ליטוגרפי.

ס, נה, [1], נו'-צז', מח, [1], מט-צז דף, 17 ס"מ. כריכת קרטון דהויה. כריכה אחורית נקרעה והודבקה בנייר דבק.

חסר הדף שלפני השער של מכתב התודה לעם האמריקני ולנשיאו מאת רבני ועד ההצלה. 

מצב טוב.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות