Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $400
הערכה $600 - $700

סדר התמיד, ח"א. כולל תפילות לימות החול, ראש חודש ופורים. תחינות, צדוק הדין, סדר תענית, ברית מילה, פיוטים ופדיון הבן. מאת אליהו כרמי. אויגניון תקכ"ז.

סידור נדיר, מהספרים הבודדים שהודפסו באוניון [צרפת]. בעיר זו נדפסו חמשה ספרים עבריים בלבד במאות ה 18-19.

לא כרוך [כריכה הושלמה בנייר חדש]. שיקום בעמוד השער, נקבי עש בדפים הראשונים ובדפים האחרונים. חסר שני דפים אחרונים.

18 ס"מ. 

מצב בינוני.

קטגוריה
ספרי תפילה