Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $400
נמכר ב $232
כולל עמלת קונה

* הגדה לשעת חרום לחייל בתעסוקה מבצעית בעריכת הרבנות הצבאית הראשית, ערב פסח תשכ"ז י"ט למדינת ישראל 1967. המהדורה הראשונה של 'הגדה לשעת חרום' שיצאה לאור.

בפתח ההגדה דברים מהרב הראשי לצה"ל הרב שלמה גורן: "ההגדה המקוצרת המוצאת לאור זו הפעם הראשונה חוברה על ידינו במיוחד עבור חיילינו בתפקידי חרום בלבד. הכוונה לחיילים אשר יימצאו בליל השמורים במארבים, בפטרולים ובתפקידי שמירה על הגבולות ולא יוכלו להתפנות, עקב תפקידם הבטחוני לעריכת סדר פסח כרגיל...".מופיעות הוראות שונות באשר לשימוש בהגדה ["אין להשתמש בהגדה זו לסדרי פסח רגילים... מצות ארבעת הכוסות תקיימו ע"י מיץ ענבים ללא אלכוהול... השמטנו מסימני הסדר את הסימן "ורחץ" בהסתמך על ההלכה הקדומה לשעת חרום ש"במחנה פטורים מרחיצת ידים..." ועוד.]

[15] דף, איורים. 24 ס"מ.

* [3] הגדות לשעת חרום שיצאו לאור בשנים שלאחר מכן 1969-1971 בעריכת הרבנות הצבאית הראשית, בפורמט דומה עם דברי הקדמה הרלוונטים לאותה שנה בה יצאה ההגדה, בהתייחס לשינויים הביטחוניים שהתרחשו.

מצבים שונים, כללית מצב טוב.

קטגוריה
הגדות של פסח