Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

שבע הגדות צהליו"ת בהוצאת הרבנות הצבאית הראשית, נוסח אחיד:

* הגדה של פסח, ניסן תש"ט 1949, דפוס והוצאת האחים לוין- אפשטיין. ההגדה הראשונה שיצאה לאור במסגרת הגדות בנוסח האחיד לחיילי צה"ל, הוצאת השרות הדתי. דברי מבוא מאת הרב שלמה גורונצ'יק [הרב שלמה גורן] : "אחרי אלפיים שנות שעבוד גופני ורוחני כאחד, זכינו זו הפעם הראשונה לחוג את חג הפסח... מתוך חרות של ממש...". [16] דף. כתמים.

* [6] הגדות לחיילי צבא הגנה לישראל נוסח אחיד בהוצאת הרבנות הצבאית הראשית, בעריכת הרב הראשי לצבא הגנה לישראל, איורים. שנים תש"י 1950, תשי"א 1951, תשי"ג 1953, תשט"ז 1956 [ח' למדינת ישראל] ,תשי"ז 1957 [ט' למדינת ישראל], תשי"ח 1958 [י' למדינת ישראל].

גדלים ומצבים שונים, כללית מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
הגדות של פסח