Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $250
הערכה $350 - $500

שתי כוסות, כד, וצלחת. הכד והכוסות חתומות בתחתיתן JERUSALEM וחותמת יצרן, חמר צבוע. עיטורי עלים ופרחים.

סדקים בחלק הפנימי של הכוסות. שבר בידית הכד שהודבק מקצועית

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
חפצים